Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Γιώργος Δημακόπουλος

Στατιστικός MSc
  • Εξειδίκευση: Επιστήμες Υγείας
  • Εμπειρία: 15 χρόνια
  • Email: r.cooper@mail.com
  • Τηλέφωνο: +30-698-456-4783

Βιογραφικό

Ο Γιώργος Δημακόπουλος αποφοίτησε από το  τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ακολουθώντας τον τομέα ‘Πιθανοτήτων, στατιστικής και επιχειρησιακής έρευνας’. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών εκπόνησε πρωτογενείς στατιστικές αναλύσεις ιατρικών δεδομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης.  Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο τμήμα Στατιστικής και αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών με κατεύθυνση «Στατιστική ανάλυση δεδομένων» με μεταπτυχιακή διατριβή στην ακρίβεια χρονικά μεταβαλλόμενων διαγνωστικών ελέγχων.

Από το 2007 αναλαμβάνει, υπό την BIOSTATS, στατιστικές αναλύσεις στο πλαίσιο δημοσιεύσεων σε επιστημονικά άρθρα, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, αλλά και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, υποστηρίζοντας τους ερευνητές με τον πιο αξιόπιστο τρόπο. Στην δεκαπενταετή πορεία του έχει φέρει εις πέρας αναλύσεις από πλήθος ειδικοτήτων στον ιατρικό τομέα, αλλά και από άλλους κλάδους όπως η Ψυχολογία, η Νοσηλευτική, η Γλωσσολογία, η Λογοθεραπεία, η Εκπαίδευση κ.α.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητάς του έχει διδάξει  επί 3 έτη ‘Βιοστατιστική’ και ‘Μεθοδολογία της έρευνας’ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Γενετική του ανθρώπου’  της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει εισηγηθεί ως συνεργάτης του Εργαστηρίου Βιομετρίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πλήθος σεμιναρίων με θέμα τη «Στατιστική ανάλυση Ιατρικών δεδομένων», αλλά και με διοργάνωση της BIOSTATS ανεξάρτητα σεμινάρια στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, στο INNOVATHENS, και σε άλλους χώρους στην Θεσσαλονίκη.

Είναι τακτικό μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου και κριτής στα επιστημονικά περιοδικά «Nutrients» και «Children».

Onum Company
Web Designer, Illustrator
Media Group

Photographer, UI Designer

Torex Company

Motion Designer, Illustrator

Nimkus 2000

PHP Developer, Photographer

80%

Mobile
Development

70%

Wearable
Development

Πρόσφατες ανακοινώσεις συνεδρίων

Feasibility study of IoT telemonitoring for elderly patients with type 2 diabetes mellitus: Results of the Greek pilot of the ACTIVAGE
multicenter randomised control trial George Dafoulas, Christina Karaberi, Sofia Segkouli, George
Dimakopoulos, Konstantinos Votis, Dimitrios Tzovaras & Alexandra Bargiota

Endocrine abstracts May 2021 Vol 73 ISSN 1479- 6848

Sex-specific variations in lipid concentrations following a low-fat diet are mediated by vitamin D status: a 12-week prospective dietary
intervention study among Christian Orthodox fasters Spyridon Karras, Theocharis Koufakis, Lilian Adamidou, Georgios Dimakopoulos, Paraskevi Karalazou, Katerina Thisiadou, Alkiviadis Bais5, Themistoklis Tzotzas, Kali Makedou, Eleni Manthou & Kalliopi Kotsa

Endocrine abstracts May 2021 Vol 73 ISSN 1479- 6848

Effects of Christian Orthodox versus intermittent fasting on plasma irisin concentrations in overweight adults
Spyridon Karras, Theocharis Koufakis, Lilian Adamidou, Georgios Dimakopoulos, Paraskevi Karalazou, Katerina Thisiadou, Kali Makedou & Kalliopi Kotsa

Endocrine abstracts May 2021 Vol 73 ISSN 1479- 6848

// Δημοσιευσεις

Σε περιοδικά με
το σύστημα των κριτών

Emilia Clarke
01.
Varvarousis DN, Martzivanou C, Dimopoulos D, Dimakopoulos G, Vasileiadis GI, Ploumis A. The effectiveness of botulinum toxin on spasticity and gait of hemiplegic patients after stroke: A systematic review and meta-analysis.


Toxicon. 2021 Nov;203:74-84. doi: 10.1016/j.toxicon.2021.09.020. Epub 2021 Oct 7. PMID: 34626599.
Emilia Clarke
02.
Karras SN, Koufakis T, Adamidou L, Dimakopoulos G, Karalazou P, Thisiadou K, Makedou K, Zebekakis P, Kotsa K. Implementation of Christian Orthodox fasting improves plasma adiponectin concentrations compared with time-restricted eating in overweight premenopausal women. Int J Food Sci Nutr. 2021 Jun 21:1-11. doi:10.1080/09637486.2021.1941803. Epub ahead of print. PMID: 34148496.
Emilia Clarke
03.
Karras SN, Koufakis T, Dimakopoulos G, Adamidou L, Karalazou P, Thisiadou K, Bais A, Tzotzas T, Manthou E, Makedou K, Kotsa K. Vitamin D equilibrium affects sex-specific changes in lipid concentrations during Christian Orthodox fasting. J Steroid Biochem Mol Biol.
2021 Jul;211:105903. doi: 10.1016/j.jsbmb.2021.105903. Epub 2021 Apr 30. PMID: 33933575.
Emilia Clarke
04.
Karras SN, Koufakis T, Adamidou L, Dimakopoulos G, Karalazou P, Thisiadou K, Makedou K, Kotsa K. Effects of Christian Orthodox Fasting Versus Time-Restricted Eating on Plasma Irisin Concentrations Among Overweight Metabolically Healthy Individuals. Nutrients. 2021 Mar 25;13(4):1071. doi: 10.3390/nu13041071. PMID: 33806150; PMCID: PMC8064431.
05.
Virvidaki IE, Giannopoulos S, Nasios G, Dimakopoulos G, Michou E, Milionis H. Predictive value of a novel pragmatic tool for post-stroke aspiration risk:
The Functional Bedside Aspiration Screen.
Neurogastroenterol Motil. 2019 Oct;31(10):e13683. doi: 10.1111/nmo.13683. Epub 2019 Jul 26. PMID: 31348609.
06.
Dailiana ZH, Stefanou N, Khaldi L, Dimakopoulos G, Bowers JR, Fink C, Urbaniak JR. Vascular endothelial growth factor for the treatment of femoral head osteonecrosis:
An experimental study in canines. World J Orthop. 2018 Sep 18;9(9):120-129. doi:

10.5312/wjo.v9.i9.120. PMID: 30254968; PMCID: PMC6153136.
07.
Mitrakas L, Gravas S, Papandreou C, Koukoulis G, Karasavvidou F, Dimakopoulos G, Weingärtner K, Karatzas A, Zachos I, Tzortzis V. Primary High-Grade Non- Muscle-Invasive Bladder Cancer: High NFκB Expression in Tumor Specimens Distinguishes Patients Who are at Risk for Disease Progression. Pathol Oncol
Res. 2019 Jan;25(1):225-231. doi: 10.1007/s12253-017-0340-1. Epub 2017 Oct 28. PMID: 29081034.
08.
Papanagiotou M, Dailiana ZH, Karachalios T, Varitimidis S, Hantes M, Dimakopoulos G, Vlychou M, Malizos KN.
Heterotopic ossification after the use of recombinant human bone morphogenetic protein-7.
World J Orthop. 2017 Jan 18;8(1):36-41.


doi: 10.5312/wjo.v8.i1.36. PMID: 28144577; PMCID: PMC5241543.
09.
Mitrakas L, Gravas S, Karasavvidou F, Dimakopoulos G, Moutzouris G, Tzortzis V, Koukoulis G,Papandreou C, Melekos M. Endothelin-1 overexpression: a potential biomarker of unfavorable prognosis in non-metastatic muscle-invasive bladder cancer. Tumour Biol. 2015 Jun;36(6):4699-705. doi: 10.1007/s13277-015-3118-7. Epub 2015 Jan 28. Erratum in: Tumour Biol. 2015 Apr;36(4):3127. PMID:25627007.
10.
Gkrozou F, Dimakopoulos G, Vrekoussis T, Lavasidis L, Koutlas A, Navrozoglou I, Stefos T, Paschopoulos M. Hysteroscopy in women with abnormal uterine bleeding: a meta-analysis on four major endometrial pathologies.
Arch Gynecol Obstet. 2015 Jun;291(6):1347-54. doi: 10.1007/s00404-014-3585-x. Epub 2014 Dec 19. PMID: 25524536.
11.
Zakopoulou V, Mavreas V, Christodoulides P, Lavidas A, Fili E, Georgiou G, Dimakopoulos G, Vergou M. Specific learning difficulties:
a retrospective study of their co morbidity and continuity as early indicators of mental disorders.

Dev Disabil. 2014 Dec;35(12):3496-507. doi: 10.1016/j.ridd.2014.07.040. Epub 2014 Sep 14. PMID: 25213474.
12.
Fairley JA, Georgoulas G, Smart OL, Dimakopoulos G, Karvelis P, Stylios CD, Rye DB, Bliwise DL. Wavelet analysis for detection of phasic electromyographic activity in sleep: influence of mother wavelet and dimensionality reduction. Comput Biol Med. 2014 May;48:77-84. doi: 10.1016/j.compbiomed.2013.12.011. Epub 2014 Jan 11. PMID: 24657906; PMCID: PMC4169047.
13.
Siminelakis S, Kotsanti A, Siafakas M, Dimakopoulos G, Sismanidis S, Koutentakis M, Paziouros C, Papadopoulos G. Is there any difference in carotid stenosis between male and female patients undergoing coronary artery bypass grafting? Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2009 Nov;9(5):823-6. doi: 10.1510/icvts.2009.213249. Epub 2009 Aug 17. PMID: 19687046.
14.
Siminelakis S, Kotsanti A, Kolaitis N, Niokou D, Vlachou I, Dimakopoulos G, Papadopoulou C.

Circulating matrix metalloproteinase 3 due to myocardial ischemia. Heart Surg Forum.

2009 Aug;12(4):E230-4. doi: 10.1532/HSF98.20081152. PMID: 19683995.
15.
Maria Pappa, Haralambos Pappas, Elisabeth Kokkolou, Andrikos Aimilios, ANILA DUNI, Karolos Pavlos Rapsomanikis, Olga Balafa, Georgios Dimakopoulos, Paschalis Steiropoulos, Ioannis Pnevmatikos, Athanasios Konstantinidis, Michalis Mitsis, Evangelia Ntounousi, P0236 COMPARISON OF THE CHARACTERISTICS AND SEVERITY OF RESTLESS LEG SYNDROME AND INSOMNIA IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE AND RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS, Nephrology Dialysis Transplantation, Volume 35, Issue Supplement_3, June 2020, gfaa142.P0236,
16.
Zakopoulou, V., Toki, E., Dimakopoulos, G., Mastropavlou, M., Drigkopoulou, E., Konstantopoulou, T., & Symvonis, A. (2017).

Evaluating New Approaches of Intervention in Reading Difficulties in Students with Dyslexia:
The ilearnRW Software Application. Journal of Education and Practice, 8(27), 36-52.

    Ready to Get Started?

    Your email address will not be published. Required fields are marked *