//ψηφιοποιηση

Φακέλων Ασθενών

Δημιουργία του ηλεκτρονικού αρχείου

Αν στην έρευνα που υλοποιήθηκε υπάρχουν καταχωρήσεις σε έγγραφη μορφή, αναλαμβάνουμε τη δημιουργία του ηλεκτρονικού αρχείου και τη μορφοποίησή του ώστε να είναι επεξεργάσιμο από τα στατιστικά λογισμικά. Με έμφαση στη λεπτομέρεια ώστε κάθε πληροφορία να καταχωρηθεί σωστά.

Ψηφιοποίηση χειρόγραφων ιατρικών φακέλων

Αναλαμβάνουμε επίσης της ψηφιοποίηση χειρόγραφων ιατρικών φακέλων ώστε να υπάρχει ένα πλήρες ιστορικό των ασθενών σε ψηφιακή μορφή, τηρώντας ένα άψογο ηλεκτρονικό αρχείο, με δυνατότητα εξαγωγής των στοιχείων σε επεξεργάσιμη μορφή. Στην εφαρμογή eCRF της BIOSTATS ή και στα εμπορικά λογισμικά ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς. Με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

// Έχετε απορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε ;

θέλετε παραπάνω πληροφορίες;

el