ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Η πολυετής εμπειρία μας έχει φέρει αντιμέτωπους με δεδομένα από κάθε ειδικότητα στο χώρο της υγείας και όχι μόνο. Με σημαντική εμπειρία εφαρμόζουμε τις κατάλληλες τεχνικές χρησιμοποιώντας πληθώρα στατιστικών λογισμικών.

01
Categorical data Analysis

Ανάλυση κατηγορικών δεδομένων

02
Multivariate analysis

Πολυμεταβλητή ανάλυση

03
HLM

Ιεραρχικά μοντέλα

04
Survival analysis

Ανάλυση επιβίωσης

05
Regression analysis

Ανάλυση παλινδρόμησης

06
Analysis of Variance

Ανάλυση διακύμανσης

07
Νon-parametric analysis

Μη-παραμετρική ανάλυση

08
ROC curves

Εκτίμηση ακρίβειας διαγνωστικών ελέγχων

09
Repeated measures

Ανάλυση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων

10
Power analysis

Ανάλυση ισχύος και εκτίμηση μεγέθους δείγματος

11
Reliability-validity calculations

Εκτίμηση Αξιοπιστίας & Εγκυρότητας

12
Factor analysis & Principal Component analysis

Παραγοντική Ανάλυση & Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες

// Γιατι να επιλεξετε εμας

Μεγάλη εμπειρία
και εξειδίκευση στο χώρο της υγείας

01
SEM
Path Analysis |
Confirmatory Factor Analysis
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
02
META ANALYSIS
Random effects | Forest Plots | Publication bias
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
03
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Survival analysis | Biomarkers | Diagnostic Accuracy
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
el